ÜMİT KUTLUBAY

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Adres: Kazım Karabekir Mah. İstasyon Caddesi No:77/2 Etimesgut/Ankara

Telefon: (312) 245-60 02/03

Hİzmetlerimiz

* Vergi ve ilgili diğer mevzuata ve Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması.
* Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması.
* Yapılmış olan muhasebe kayıtlarının TMS’ ye uygunluğunun kontrolü.
* Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.
* Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak.
* İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalanmak üzere işverene sunulması.
* Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi.
* İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması.
* İşten ayrılan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatları’nın hesaplanması; işten ayrılma ile ilgili tüm belgelerin hazırlanması.
* SGK ve İş Mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.
* KDV, aylık ve üçer aylık Muhtasar ve Geçici Vergi, yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve tahakkuk ettirilerek, Tahakkuk Fişi’nin mükellefe sunulması.
* Vergi mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.
* Her türlü şirket Ana sözleşmeleri hazırlamak,Ticaret Odası, Vergi Dairesi, SGK ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvurularını yapmak, işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştirmek.
* Gerçek ve tüzel kişiler şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube işyerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak.
* SGK, İş , Vergi ve ilgili diğer mevzuat konusunda genel danışmanlık yapmak. Mükelleflerin zaman içinde karşılaşabilecekleri muhtemel risklere karşı erkenden uyarılmasını sağlamak. Emeklilik işlemleri konusunda bilgi vermek, yardımcı olmak.
* Mükelleflerin ön muhasebe elemanlarını eğitmek, eğitim sonrası kontrolünü yaparak, ön muhasebenin kusursuz işleyişini sağlamak.
* Mükellefler adına açılması gereken vergi davaları için gerekli inceleme ve hazırlığı yapmak, gerekli delilleri ,benzer konudaki Danıştay kararlarını v.b.dokümanı toplamak; dava dilekçesini hazırlamak. Dava aşamasında mükellefe danışmanlık yapmak.

Pratik Bilgiler

Bu Kısımda kolayca ulaşabilmeniz için bazı gerekli pratik bilgiler dilekçe formlar bulunmaktadır.

İLETİŞİM

Ofisimiz

Address: Kazım Karabekir Mah. İstasyon Caddesi No:77/2 Etimesgut/Ankara

Phone: (312) 245-60 02/03

Email: umitkutlubay@gmail.com